بدون عنوان

بدون عنوان
چاپ کتاب در یک نگاه:

1- تکمیل کتاب،ویرایش،تایپ و غلط گیری توسط نویسنده.
2- عقد قرارداد (حضوری و یا غیرحضوری) با انتشارات و تحویل فایل به انتشارات.
3- گرفتن شابک- فیپا و مجوز توسط انتشارات.
4- آماده شدن طرح جلد توسط انتشارات و یا نویسنده.
5- انتشار کتاب توسط انتشارات و تحویل

 

چاپ آثار و جزوات

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!