یک تجربه. . . حتما تا انتها بخوانید

 فناوری اطلاعات » پیام انبوه

یک تجربه. . . حتما تا انتها بخوانیدهزاران نفر هر سال تصمیم می گیرند کسب و کار خودشان را راه اندازی کنند. اما در همان ابتدای راه بر اثر نا امیدی و خستگی، گاهی هم ترس دست از کار می کشند. این در حالیست که اغلب آن ها افرادی متخصص و متبحر در زمینه ی شغلی خو...